Ako ne platite vodu – nećete moći registrirati auto

Ako ne platite vodu – nećete moći registrirati auto

Ako ne platite vodu – nećete moći registrirati auto

0

“Na sastanku smo razmotrili paket mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti. Ono što je evidentno da bez obzira na ogroman angažman Suda broj neriješenih predmeta po ovom osnovu i dalje raste jer se do sada nikada nije dovoljno radilo na sistemskom rješavanju ovog problema. Trenutno stanje se može promijeniti, a resorno ministarstvo će zajedno s Vladom učiniti sve da ga uredi”, naglasio je ministar Nenadić.

Nenaplaćena potraživanja po osnovu obaveza građana za plaćanje komunalnih usluga iznose više od 200 miliona KM, istaknuo je ministar za pravdu i upravu Mario Nenadić nakon sastanka s predsjednicom Općinskog suda Janjom Jovanović i predstavnicima komunalnih javnih kantonalnih poduzeća.


 

Kako je naveo, cilj sastanka je bio iznalaženje načina i mogućnosti smanjenja broja komunalnih predmeta u Općinskom sudu, jer je taj problem kulminirao i predstavlja opterećenje za njegov efikasan rad.

 

Najavio je da će Ministarstvo za pravdu i upravu KS-a za deset do četrnaest dana izraditi akcioni plan u kojem će biti precizne mjere za mijenjanje postojećeg sistema komunalne naplate, propisa, ažuriranja lista i dr.

“Ima prostora da se uvedu promjene, jer na sudu ima preko 900 hiljada neriješenih zahtjeva, od kojih se 98 posto odnosi na neriješene predmete iz komunalne privrede, a svega dva posto su ostali krivični procesi, što je u najmanju ruku nedopustivo”, istaknuo je ministar Nenadić te pojasnio kako se na današnjem sastanku razmatralo šesnaest inicijativa.

One se, između ostalog, odnose na poboljšanje sistema naplate u komunalnim poduzećima, objedinjavanje ovih sistema kroz formiranje holdinga za naplatu, izdavanje jedinstvenih računa za naplatu, vezivanje neplaćenih komunalnih usluga za ostvarivanje drugih prava i usluga u sarajevskoj županiji, npr. suspenziju registracije motornih vozila, promjene sistema uplate socijalnih subvencija, izradu socijalne karte korisnika komunalnih usluga, ažuriranje baze podataka komunalnih poduzeća i njihovo upoređivanje sa bazom podataka u Općinskom sudu, javnu objavu spiska dužnika, otpis starih dugova, ukoliko se to smatra jeftinijim, jer kako je rečeno na sastanku, sudsko vođenje komunalnih predmeta s taksom košta oko 100 KM, a dug za račun iznosi recimo 10 KM.

Predsjednica Općinskog suda Sarajevo Janja Jovanović kazala je da ovaj sud godišnje riješi oko 150.000 ovakvih predmeta, ali da na kraju godine dobiju još više predmeta. Istaknula je da građani moraju platiti sve izvršene usluge komunalnim poduzećima, bez obzira na visinu duga, osim u slučaju ako nisu u stanju socijalne potrebe. vrelo akta.ba