Analiza mesa na trihinelu

Analiza mesa na trihinelu

Analiza mesa na trihinelu

0

U veterinarskoj stanici u Širokom Brijegu neprekidno traje provjera svinjskog mesa na trihinelozu. Preporučuje se da svi vlasnici svinja donesu uzorke mesa na analizu, (uzima se komad mesa veličine oraha od ošita s obje strane). Cijena pregleda po uzorku je 10 KM.

Prevencija:
Najbolja mjera prevencije je veterinarski nadzor i trihineloskopija mesa u klaonicama, ali i pregledom mesa od strane individualnih proizvođača. Za trihinoskopiju je najbolje poslati komadić ošita životinje, jer je taj mišić dobro opskrbljen kisikom, pa ukoliko je trihinela prisutna velika je vjerojatnost da se dokaže u tom mišiću.
Soljenje, dimljenje i sušenje mesa NIJE UČINKOVITO u uništavanju ličinki trihinele. Smrzavanje mesa na -15°C kroz trideset dana, na -20°C kroz deset dana, ili naglo smrzavanje na temperaturu između -40°C i -70°C, uspješno uništava ličinke. U klaonicama koje imaju veliki promet mesa koristi se ovaj način naglog zamrzavanja. Prilikom termičke obrade hrane dosezanje temperature od 80°C uništava ličinke trihinele, ali treba paziti da svi dijelovi mesa dosegnu tu temperaturu.