Badnje večer

Badnje večer

Badnje večer

0

 

Tiha noć

 

Tiha noć, sveta noć, spava sve sanak blag,

samo Josip i Marija bdiju dokle sinak drag

sniva rajski san, sniva rajski san.

 

Tiha noć, blažena noć, javlja sad neba zbor,

svim pastirim sretan čas, svud se ori neba glas:

dodje Isus spas, dodje Isus spas.

(tekst kako ga pjeva naš crkveni zbor)