‘ČERIGAJSKI ANÐEO’ – PRVA KNJIGA NOVOG KNJIŽNOG NIZA „RECIPE”

0

 

 

Nadnevak: 20. studeni 2007
Autor: MIRIAM
Hercegovačka franjevačka provincija i njena središnja Franjevačka knjižnica Mostar pokreću knjižni niz RECIPE.

 

thumb_andjeo_kraljevic_fraHercegovačka franjevačka provincija i njena središnja Franjevačka knjižnica Mostar pokreću knjižni niz RECIPE. Prva knjigu u tom nizu naslovljena je „Čerigajski anđeo” i posvećena je fra Anđelu Kraljeviću, prvom gvardijana, kustodu i prvom Hercegovcu biskupu, u prigodi 200. obljetnice njegova rođenja (1807. – 2007.). Od različitih prijedloga za naziv ovoga niza uzet je ovaj prof. Pavla Knezovića. U tom latinskom imperativu, uzmi ponovo, prihvati ili zauzvrat uzmi, knjigu, dar, vjeru, krije se i ono značenje skraćenice: Restauratio Et Continuatio – Illustrium Patrum Exempla, što u prijevodu znači: Obnavljanje i nastavljanje primjera slavnih otaca. Na starim dobrim temeljima želimo produžiti gradnju.
Nakladnik knjige je Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM, Franjevačka knjižnica Mostar. Za nakladnika je provincijal dr. fra Ivan Sesar, odgovorni urednik je knjižničar fra Ante Marić, lektori su ddr. fra Serafin Hrkać i dr. Pavao Knezović. Prijevod s latinskog načinio je prof. Šime Demo, recenzenti su dr. fra Bazilije S. Pandžić i ddr. fra Serafin Hrkać. Sva prava na djelo pridržana su Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji. Pripravu za tisak i tisak napravila je Franjevačka tiskara FRAM – ZIRAL, Mostar. Knjiga ima Kazalo imena i mjesta. Korice su tvrdog uveza s portretom fra Anđela Kraljevića kojeg je naslikao fra Mirko Ćosić. Naklada je 1500 kom. Knjigu potpisuju prof. Šime Demo i prof. dr. Pavao Knezović. S latinskog su prevedeni naš prvi Šematizam iz 1853., a ujedno je dat i pretisak originala, kao i fra Anđelov uvod u Gramatiku i pretisak toga uvoda te pretisci naslovnica svih njegovih tiskanih djela i prijevodi nekih njegovih latinskih dokumenata i izvješća s njegovim životopisom. Ovom knjigom ponovno u ruke uzimamo dio naše povijesti da je bolje proučimo kako bismo na njoj nastavili graditi te je mognemo ponuditi sadašnjosti kao trajnu vrijednost.

 

 

Franjevačka knjižnica Mostar čuva sva djela i radove naših fratara i svojom obnovom i na ovaj način želi im zahvaliti i odati poštovanje, a njihova djela kušati vrednovati i živjeti u vremenu danas.

„Nadamo se” kako stoji u predgovoru knjige – „da će ovaj izbor pomoći budućim proučavanjima svekolike hercegovačke povijesti, koja će tek dati pravi uvid u goleme Kraljevićeve pothvate.”