PREDSTAVLJAMO
Home Vijesti Engleski ustaša
Engleski ustaša

Engleski ustaša

1
0

ljubomir_jurkovic_zivi_i_mrtvi[Ljubomir Jurković Deda – Slika iz filma ]

http://www.youtube.com/watch?v=exXiDzquNFM

Malo bi tko povjerovao, uzevši u obzir našu trenutačnu političku i društvenu beznačajnost, da će ovih dana neki Hrvat osvanuti na naslovnici uglednog svjetskog lista. No čuda su ipak moguća. "Ugledni", kako mu, stalnim epitetom naši mediji vole tepati, britanski list Independent donio je prije nekoliko dana na naslovnici veliku sliku karlovačkog glumca naturščika Ljubomira Jurkovića Dede u ustaškoj uniformi, uz dramatičan naslov: "Tražen zbog smrti 430.000 Židova, izbjegavao pravdi 67 godina, umro kao slobodan čovjek."

 

Budući da je riječ o „uglednom" zapadnom časopisu, a takvima smo često skloni više vjerovati nego vlastitim očima, možda bismo i mogli prihvatiti da je Deda umro, iako se živ i zdrav nekoliko dana poslije oglasio u medijima. Prešli bismo i preko toga da je danas pedesetogodišnji Deda 67 godina izbjegavao pravdi, uz pretpostavku da je počeo prenatalno bježati od nje sedamnaest godina prije nego je došao na svijet.

No doista je velika vijest da je tražen zbog smrti 430 tisuća ljudi, a da o tome prije naslovnice Independenta ništa nismo znali. Neki naši mediji vjerojatno bi uskoro počeli i prenositi vijest o prenatalnim zločinima hrvatskog zombija, da se nije vrlo brzo pokazalo u čemu je kvaka – britanskom listu dogodila se najgora moguća stvar, o čemu je, ne bez zadovoljstva, odmah izvijestio i konkurentski Guardian.

Naslovnicu je radio "pacijent" kojem je guglanje početak i kraj istraživačkog novinarstva. Tako se dogodilo da vijest o smrti Samuela Kunza, optuženog da je činio zločine kao čuvar nacističkog logora Belzec u Poljskoj, omaškom (da li slučajnom?) bude popraćena fotografijom skinutom iz filma Kristijana Milića Živi i mrtvi, u kojem Ljubomir Jurković Deda glumi ustašu.

U Večernjakovu članku koji je prvi upozorio na taj skandal tvrdi se i da je Dedina fotografija dodatno računalno obrađena radi dojma autentičnosti. Nakon što su ih Večernjakovi novinari informirali o neviđenom gafu koji su počinili, u uredništvu Independenta počeli su se "praviti Englezi" i više im nisu odgovarali na telefonske pozive.

Sličan, katastrofalan gaf dogodio se i CNN-u prije desetak godina. U dokumentarcu "ugledne" novinarke Christiane Amanpour, snimljenom u povodu suđenja Dinku Šakiću, između ostalog, prikazivani su i grafiti s klempavim U, čime se nastojala sugerirati živa prisutnost ustaštva u suvremenoj hrvatskoj. U potrazi za "dokaznim materijalom", snimljen je i jedan kukasti križ na neodređenoj crvenoj podlozi.

Nigel Prichard, iz press službe CNN-a priznao je tada Vjesniku da je CNN za potrebe filma preuzeo kukasti križ s naslovnice "jedne knjige". Tada se razotkrila fascinantna istina. Autori dokumentarca, na svoju nesreću, nisu mogli odabrati neprimjereniju knjigu za dokazivanje fašiziranosti Hrvatske. Riječ je bila o prijevodu knjige "Masovna psihologija fašizma" Wilhelma Reicha, Freudova učenika i jednog od najvažnijih antifašističkih mislilaca svih vremena.

Za naslovnicu hrvatskog prijevoda te kapitalne antifašističke knjige, na kojoj se vidi svastika na kutiji cigareta, dva dizajnera su koristila plakat koji su nekoliko godina prije napravili za anitipušačku kampanju, gdje su kukastim križem na cigaretama sugerirali negativnost i smrtonosnost pušenja. U CNN-ovu dokumentarcu zumiran je samo kukasti križ.

Priča s CNN-om stala je na upozoravanju na sramotnu tendencioznost njihova uratka, no skandal s fotografijom glumca u ulozi ustaše poturenom umjesto slike preminulog nacističkog zločinca dobit će sudski epilog i nadajmo se visoku odštetu za Ljubomira Jurkovića Dedu i producente filma Živi i mrtvi.

Bila bi to dobra pouka za Independent, ali i za njihove čitatelje, koji su povučeni za nos jednako kao da su im umjesto slike Samuela Kunza podvalili bilo koji drugi filmski lik – Pčelicu Maju, Herr Flicka ili nekog od onih nacista koje je svojedobno briljantno glumio Radko Polič…

 

Nino Raspudić www.hrsvijet.net

tags: newspaper mistakes, bloopers newspaper gossip

 

English Ustasha

Little would anyone believe, given our current political and social insignificance, that these days some Croats suddenly appear on the cover of the esteemed list of the world. No miracles are still possible. "Distinguished" to him, the constant epithet of our media love to babble, the British Independent newspaper made a few days ago to cover the big picture Karlovac amateur actor Ljubomir Jurkovic Dede in the Ustasha uniform, with a dramatic headline: "Wanted by the death of 430,000 Jews, 67 evaded justice years, died a free man. "

[Ljubomir Jurkovic Deda – Image from film]


Since it was a "respectable" western magazine, and as such we tend to believe more and more often than your own eyes, perhaps we could accept that 'Deda' is dead, although alive and well a few days later announced to the media. We crossed over the fact that today, fifty Deda 67 years evaded justice, assuming that began prenatally to flee from her seventeen years before he came into the world.

No really big news is that he is wanted for the death of 430 000 people, and before that about covers Independent did not know anything. Some of our media would probably soon began to carry news of prenatal crimes Croatian zombies, it has not proved to be what's the catch – British Journal took up the worst possible thing, which is not without satisfaction, and competitive immediately reported the Guardian.

Cover of magazine was designed by "patient" where 'googleing' (guglanje) beginning and end of investigative journalism. So it happened that the news of the death of Samuel Kunz, accused of crimes did as a guardian of Nazi concentration camp Belzec in Poland, OMISSIONS (whether by accident?) Be accompanied by a photograph removed from the film of Kristijan Milić 'Living and the Dead', in which Ljubomir Jurkovic Deda starring Ustasha.
In Večernji List article which first warned of the scandal and argued that the photographs Dedina further processed for computer perception of authenticity. After they Večernjakova journalists informed about the unseen gafu who are committed to editorial Independent, began to "make the English" and more they did not respond to phone calls.
….

 

SAZNAJ VIŠE
AKCIJA