EP HZHB demantira Večernji List

EP HZHB demantira Večernji List

EP HZHB demantira Večernji List

0

Donosimo demantij JP EPHZHB na objavu članka u Večernjem Listu.

Skladno Zakonu o medijima tražim da na istom prostoru objavite sljedeći demanti:

Obraćam Vam se u povodu članka pod naslovom “Ilija Đolo predsjednik Nadzornog odbora”, objavljena u Večernjem listu 7. srpnja 2015. na stranici 7 i pozivam da u na istom mjestu, objavite sljedeći demanti jer ste iznijeli netočne, neprovjerene i neutemeljene navode.
Poštovani gosp. Karačiću!
Autor ste teksta Ilija Đolo predsjednik Nadzornog odbora koji je objavljen u Večernjem listu dana 7. srpnja 2015. godine. Moram Vas demantirati i reći kako nikakvih incidenata koje u svom tekstu spominjete nije bilo.
Odvjetnik nije nosio kako stoji u tekstu presudu suda u Sarajevu kako se ukida uredba federalne Vlade kojom su izvršene promjene u EPHZHB-u, nego Rješenje općinskoga suda u Sarajevu kojim se određuje privremena mjera osiguranja kojom se zabranjuje:
– provedba odluke Skupštine drugoprotivnika osiguranja od 29. lipnja 2015. godine, broj: SD-2/2015 od 29. lipnja 2015. godine o razrješenju predsjednika i članova Nadzornoga odbora Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar zbog isteka mandata, do pravomoćnoga okončanja postupka po tužbi tužitelja-predlagatelja osiguranja od 1. srpnja 2015. godine.
– provedba odluke Skupštine drugoprotivnika osiguranja od 29. lipnja 2015. godine, broj: SD-3/2015 od 29. lipnja 2015. godine o izboru i imenovanju članova Nadzornoga odbora Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, do pravomoćnoga okončanja postupka po tužbi tužitelja predlagatelja osiguranja od 1. srpnja 2015. godine.
– Komisiji za vrijednosne papire BiH da na osnovu Odluke Skupštine o izboru i imenovanju članova NO izvrši upis članova NO.
Navod, koji stoji u Vašemu tekstu da Odluka nije pravomoćna, je netočan jer je Odluka pravomoćna danom donošenja i obvezujuća od trenutka saznanja (čl. 278. st. 3. Zakona o parničnom postupku F BiH). Rješenje o određivanju mjere osiguranja ima učinak rješenja o izvršenju iz Zakona o izvršnom postupku. Mjera osiguranja obvezuje stranke u postupku kao i osobe koje su u vezi s njima, nakon što prime obavijest o izdavanju mjere osiguranja. Protiv navedene odluke nije dopuštena žalba.
Vezano za Vaš komentar o „pojedincima koji su spremni trgovati nacionalnim interesima“ podsjećam Vas da ovo javno poduzeće od kada sam mu ja na čelu bilježi najbolje rezultate poslovanja od osnutka. Također Vas podsjećam da je cjelokupna dobit za 2013. godinu, a koja je također bila rekordna od osnutka poduzeća, ostala u ovom javnom poduzeću iako je Vaš cijenjeni list mjesecima „zastrašivao“ javnost kako će ona „otići u Sarajevo“. Osim toga podsjećam Vas kako je dobit iz 2010. godine, od oko 40 milijuna KM, raspoređena i Vašim rječnikom rečeno većim dijelom „otišla u Sarajevo“ za vrijeme mandata prethodnoga menadžmenta. Tada niste pisali o pojedincima koji su za ostanak u svojim foteljama bili, Vašim rječnikom rečeno, „spremni trgovati nacionalnim interesima“.
Poštovani gosp. Karačiću, ubuduće Vas lijepo molim da informacije vezane za ovo javno poduzeće, čiji je rad transparentan i javan, provjerite kod ovlaštenih osoba i zakonskih zastupnika poduzeća, a ne kod „sugovornika iz EPHZHB“. Ako su Vaši „sugovornici“ u pravu i raspolažu činjenicama, onda začuđuje kako nisu bili spremni javno dati izjavu i pod imenom i prezimenom iznijeti svoj stav.

generalni direktor, dipl.ing.el.
Nikola Krešić