EPHZHB: Rasprava o mrežnim pravilima

EPHZHB: Rasprava o mrežnim pravilima

EPHZHB: Rasprava o mrežnim pravilima

0

Mostar – ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O MREŽNIM PRAVILIMA

U Javnomu poduzeću Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar danas je održana Javna rasprava o nacrtu mrežnih pravila koji je izradila stručna skupina ovoga poduzeća.

Tim dokumentom nastoji se urediti pogon i način vođenja distributivne mreže u elektroenergetskom sustavu u nadležnosti JP Elektroprivreda HZ HB, a posebno:

tehnički i drugi uvjeti za priključenje korisnika na distribucijsku mrežu,
tehnički i drugi uvjeti za siguran pogon distribucijskog sustava radi sigurne opskrbe kvalitetnom električnom energijom,
postupci pri pogonu distribucijskog sustava u kriznim stanjima,
tehnički i drugi uvjeti za međusobno povezivanje i djelovanje mreža,
kriteriji za pristup mreži.

Na današnjoj raspravi o Nacrtu mrežnih pravila koja je imala svrhu prikupiti komentare i prijedloge svih zainteresiranih osoba sudjelovali su predstavnici: FERK-a, DERK-a, Federalnoga ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Nezavisnoga operatora sustava u Bosni i Hercegovini, Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Elektroprivrede Republike Srpske, Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine a.d. Banja Luka i Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju.IMG_2509

Predstavljena je važnost prilagođavanja svih sudionika na tržištu električne energije i njihovih međusobnih prava i obveza. Primjedbe, komentari i sugestije na taj zakonski dokument bit će razmotrene, na njih će se sačiniti izvješće, te će se konačni Prijedlog mrežnih pravila uputiti FERK-u na odobrenje. Cilj je donošenja Mrežnih pravila distribucije definiranje elemenata za sigurno i pouzdano funkcioniranje distribucijske mreže sukladno usvojenim standardima kvaliteta, uz osiguranje priključka na distribucijsku mrežu sadašnjih i budućih korisnika na tehnički opravdan, te objektivan, transparentan i nediskriminirajući način.