FRA PETAR SESAR (Kočerin 1895. – Čapljina 1945.)

FRA PETAR SESAR (Kočerin 1895. – Čapljina 1945.)

FRA PETAR SESAR (Kočerin 1895. – Čapljina 1945.)

0

fra_petar_sesarŠiroki Brijeg – Ovih dana iz tiska je izišla biografija fra Petra Sesara, jednog od 66 fratara Hercegovačke franjevačke provincije mučki ubijenih od strane partizana u razdoblju od 1942. do 1945. Fra Petar Sesar je ubijen u Čapljini u veljači 1945. gdje je bio župnik, a istovremeno je bio i definitor Hercegovačke franjevačke provincije. Biografiju je napisao magistar znanosti Drago Martinović, savjetnik načelnika Općine Široki Brijeg za odnose s javnošću. Fra Petar Sesar je rođen 1895. u župi Kočerin gdje je i završio pučku školu, a Gimnaziju na Širokom Brijegu. Bogosloviju je završio u Mostaru, Beču i Innsbrucku. Pastoralno je djelovao kao kapelan, zatim i vikar na Širokom Brijegu u vremenu od 1922. do 1928., a potom kao širokobriješki gvardijan i župnik od 1928. do 1931. Kratko je bio župnik u Tihaljini od 1931.do 1933. i u Gorici 1933./1934. Bio je devet godina tajnik i ekonom Provincije u Mostaru od 1934. do 1943., a definitor Provincije i župnik u Čapljini od 1943. do mučeničke smrti u veljači 1945.


Uz biografiju fra Petra Sesara prije nekoliko dana, prema tekstu kojega
je napisao fra Bože Radoš, snimljena je pjesma „Mučeništvo fra Petra
Sesara", a koju je na guslama otpjevao narodni guslar Mate Anić.
Biografija „Fra Petar Sesar (1895.-1945.)" može se preuzeti u
elektronskoj formi na osobnoj Internet stranici autora na
www.dragomartinovic.com