Gimnazija fra Dominika Mandića Široki Brijeg raspisuje Natječaj

0

Gimnazija fra Dominika Mandića, Široki Brijeg, Na temelju Odluke Školskog odbora Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

1. profesor fizike, jedan izvršitelj do kraja školske 07/08 godine
2. koordinator za unos podataka u Gaudeamus programu, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu ŽZH (NN ŽZH br. 7/2001) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 74 Zakona o srednjem školstvu Županije Zapadnohercegovačke (NN br. 6. od svibnja 2005. godine)

 

Pored općih kriterija kandidat za radno mjesto koordinatora mora ispunjavati sljedeće kriterije:

– Završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju
– Poznavanje aplikacije Gaudeamus
– Poznavanje rada na računalu (potvrda institucije verifi cirane od Ministarstva prosvjete).

Prilikom podnošenja dokumenata kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Kratak životopis
– Ovjeren preslik diplome
– Uvjerenje o poznavanju rada na računalu
– Izvod iz matične knjige rođenih.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Natječaj je otvoren 8 dana.

Prijave slati na adresu:
Gimnazija fra Dominika Mandića
Alojzija Stepinca b.b.
Široki Brijeg
(za Školski odbor)