JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROGRAMA

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROGRAMA

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROGRAMA

0

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je javni poziv za kandidiranje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno financiranje projekta putem dodjele kredita za 2015. godinu.

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju gospodarska društva sa sjedištem u FBiH čija je primarna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:
– Metalna, elektro i automobilska industrija,
– Građevinska industrija,
– Drvna i papirna industrija,
– Proizvodnja tekstila kože i obuće,
– Kemijska industrija i industrija gume i plastike,
– Namjenska industrija,
Jedan od uvjeta je i da upošljavaju najmanje 20 uposlenika
Svrha ovog Javnog poziva je dodjelom kreditnih sredstava povećati uposlenost, kao i poboljšati tehnološku spremnost gospodarskih društava da kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povećaju produktivnost i konkurentnost.
Poziv je objavljen na u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 56/15, a može se preuzeti na web-stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije www.fmeri.gov.ba
vrelo www. sirokibrijeg.ba