Mala škola primjenjene umjetnosti

Mala škola primjenjene umjetnosti

Mala škola primjenjene umjetnosti

0

Crtanje, slikanje i oblikovanje za uzrast od 10 do 15 godina. Prijave na mobitel 063 465 576.

Materijal za rad je osiguran kao i pravo autora da zadrži napravljene radove.