Matija Dedić free synth jazz @ Pub Mack

Matija Dedić free synth jazz @ Pub Mack

Matija Dedić free synth jazz @ Pub Mack

0

Dio fotografija sa koncerta od 01.04.2002. koji je održan u Pub-u Mack. U najavi su novi koncerti i jams….Prvi zajednii nastup Matije i Gabi Novak.

Dio fotografija sa koncerta od 01.04.2002. koji je održan u Pub-u Mack. U najavi su novi koncerti i jams….