Matija Dedić Trio, Boilersi

Matija Dedić Trio, Boilersi

Matija Dedić Trio, Boilersi

0
Matija Dedić Trio
Boilersi
Gabi Novak

Matija Dedić
Live in Pub Mack
Široki Brijeg
01.04.2002.
   
Matija Dedić Trio
Boilersi
Gabi Novak
Boilersi
Gabi Novak
Fotografija prvog zajedničkog nastupa Gabi i Matije