Mokro

Mokro

Mokro

0

Mokro

Porfirogentov Mokriskik identificiraju sa selom Mokro (zapravo Duboko Mokro) kod Širokog Brijega

Današnji naziv za predio Mokro dovodi se u vezu sa zahumskim gradom Mokriskikom koji Konstantin VII Porfirogent u svom djelu «De administrando imperio» spominje polovicom X stoljeća. Naziv «Mokriskik» je prema nekim tumačenjima nastao od imena – Mokarski grad – Mokr'skik(astron), a nalazio se na mjestu koje je obuhvaćalo područje s kasnije pronađenom starokršćanskom bazilikom, odnosno iznad tog lokaliteta, na Gradini za koju se priča da je bila grad. Prema tumačenjimja nekih istraživača, u to vrijeme je oko Mokriskika mogla postojati i župa pod imenom Mokro. Poznati i vrijedni stećak VITKO nalazi se ispred zemaljskog muzeja u Sarajevu. (tom top)