Mokro

Mokro

Mokro

0

Mokro

Današnji naziv za predio Mokro dovodi se u vezu sa zahumskim gradom Mokriskikom koji Konstantin VII Porfirogent u svom djelu «De administrando imperio» spominje polovicom X stoljeća. Naziv «Mokriskik» je prema nekim tumačenjima nastao od imena – Mokarski grad – Mokr'skik(astron), a nalazio se na mjestu koje je obuhvaćalo područje s kasnije pronađenom starokršćanskom bazilikom, odnosno iznad tog lokaliteta, na Gradini za koju se priča da je bila grad. Prema tumačenjimja nekih istraživača, u to vrijeme je oko Mokriskika mogla postojati i župa pod imenom Mokro. Poznati i vrijedni stećak VITKO nalazi se ispred zemaljskog muzeja u Sarajevu.

 

 

 

Stećak, Vitko, Mokro, Široki Brijeg

 

Mokriskik – Mokro, Široki Brijeg, 7. stoljeće, ostaci bazilike

 
 

 

   

 

…to povijest