Najava znastvenog skupa

Najava znastvenog skupa

Najava znastvenog skupa

0

AD 1404. – AD 2004., 600 godina pisane povijesti na Kočerinu

27.6. 2004. na Kočerinu održat će se znanstveni skup povodom šestote obljetnice kočerinske ploče. Na skupu će sudjelovati desetke doktora znanosti, arheologa i književnika, a bit će predstavljena i poštanska marka Bosne i Hercegovine s motivima ploče.

Kočerinska ploča koja je prvotno bila uzidana u župsku kuću a kasnije prenešena i nalazila se na glavnom ulazu u župski stan na Kočerinu dobila je novu lokaciju. Ploča će biti prenešena u župni ured na Kočerinu i stajat će u staklenoj prizmi tako da je posjetitelji mogu vidjeti sa svih strana.
Kamena ploča iz srednjek vijeka sa starim natpisom na bosančici dio je nadgrobnog spomenika Vignja Miloševića, služila je samo kao uzglavlje Vignjeva groba. Na Vignjev grob postavljen je drugi kamen (stećak).U neposrednoj blizini Vignjeva stećka nalaze se još druga 3 stećka i veći broj drugih grobova.

 

Ploča je visoka 137cm, a širina joj je nejednaka. U vrhu je široka 50, u sredini 49 a na dnu 53 cm.
U natpisu ima 25 redaka, a u njima od 9-15 slova, samo je posljednji redak kraći. U njemu je svega 6 slova.
Sva su slova jasna i čitljiva. Samo ona u 3 posljednja retka nešto je zub vremena istrošio. Ploča je bila naime donjim dijelom ukopana u zemlju. Kapi kiše odskakale su od zemlje i pomiješane sa zemljom udarale su ploču od 3. retka slova i tako trošile kamen oko slova toga retka i drugih dvaju ispod njega.
Taj proces trajao je preko četri i pol stoljeća i naudio kamenoj ploči iako je napravljena od tvrdog kamena (vapnenca).

tomtop