NASTAVLJENO UREÐENJE ZELENIH POVRŠINA U GRADU

NASTAVLJENO UREÐENJE ZELENIH POVRŠINA U GRADU

NASTAVLJENO UREÐENJE ZELENIH POVRŠINA U GRADU

0

uredenje_grada_sirokiNakon završetka radova na uređenju zelenih površina na Trgu svetog Ante na ulazu u Široki Brijeg iz smjera Posušja, i na ulazu u grad iz smjera Mostara (Knešpolje) Javna ustanova Coming d.o.o. uz pomoć općine Široki Brijeg nastavila je radove na uređenju riječnog pokosa na relaciji Robna kuća-Bent-Zorićevina.

Ovih dana će početi i radovi na uređenju parka na relaciji most na križanju prema Crnču (put Borka)-duhanska stanica gdje su prije mjesec dana postavljene klupe. Uređene su i zelene površine ispod robne kuće, a završeni su radovi i na uređenju Trga Gojka Šuška sađenjem ukrasnog bilja i cvijeća.

www.sirokibrijeg.ba