ODRŽAN 2. SIMPOZIJ »STOPAMA POBIJENIH«

ODRŽAN 2. SIMPOZIJ »STOPAMA POBIJENIH«

ODRŽAN 2. SIMPOZIJ »STOPAMA POBIJENIH«

0

Široki Brijeg – 10. listopada, održan je na Širokom Brijegu 2. simpozij »Stopama pobijenih« što ga priređuje Vicepostulatura postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« na čelu s vicepostulatorom fra Miljenkom Stojićem. Svrha simpozija je istraživati ubojstvo 66 hercegovačkih franjevaca tijekom i u poraću Drugog svjetskog rata da bi jednoga dana mogli biti proglašeni blaženima i svetima.

Program je započeo u 11.00 sv. misom u franjevačkom samostanu koju je predvodio gvardijan i član Povjerenstva Vicepostulature za prikupljanje i istraživanje građe fra Sretan Ćurčić. Sumisili su fra Ante Marić i fra Miljenko Stojić. Prostrana samostanska crkva bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a neki su ostali i vani. Gvardijan fra Sretan propovijedao je o zahvalnosti i o hercegovačkim pobijenim franjevcima. Pozvao je domaći puk i sve ljude dobre volje da i dalje čuvaju uspomenu na njih i na sve koji su tih godina nepravedno ubijeni.

2nd symposium "FOOTSTEPS SLAIN" held


Siroki Brijeg – On October 10th, was held in Siroki Brijeg second Symposium on "Footsteps of the slain" as it prepares Vicepostulatura procedure martyrdom "Father Leo Petrović and 65 brethren" led by vicepostulatorom fra Miljenko Stojic. The purpose of the symposium is to investigate the murder of 66 Franciscans of Herzegovina in the postwar period of the Second World War, so that one day could be beatified and the saints.


The program started at 11.00 St. Mass in the Franciscan monastery, led by the guardian and a member of the Commission Vicepostulature for collecting and researching material fra Sretan Ćurčić. Sumisili Fra Ante Maric and fra Miljenko Stojic. The large monastery church was filled to capacity, and some have stayed and out. Guardian fra Sretan Ćurčić preached on Thanksgiving and Herzegovinian Franciscans slain. He urged local people and all people of good will to continue to preserve the memory of them and to all those who were unjustly killed years ago.


Odmah nakon sv. mise započela su predavanja na simpoziju. Prvo je održao fra Ante Marić, član Povjerenstva Vicepostulature za prikupljanje i istraživanje građe. Govorio je o »Stanju i djelovanju Hercegovačke franjevačke provincije tijekom i u poraću Drugog svjetskog rata«. Nakon njega nastupile su prof. dr. sc. Marija Definis Gojanović i doc. dr. sc. Davorka Sutlović. Njihova je tema bila »Sudska medicina i Drugi svjetski rat, s posebnim osvrtom na pobijene hercegovačke franjevce«. Zajedno sa svojim suradnicima one su, inače, 30. prosinca 2005., na odjelu Sudske medicine KBC Split, identificirale fra Melhiora Prlića. To je prva žrtva nekoga iz Drugog svjetskog rata identificirana pomoću DNK metode na području bivše Jugoslavije. Treće predavanje održao je Pero Kožul, pročelnik Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Široki Brijeg. Govorio je o radu ovog povjerenstva kroz proteklo vrijeme.

Sudeći po licima i izjavama nazočnih simpozij je urodio plodom. Došli su bliže u doticaj s radom Vicepostulature i još bolje shvatili da pobijeni fratri i puk u Drugom svjetskom ratu i poraću nisu zaboravljeni, unatoč nebrige i nedemokratskog ponašanja vlasti s obje strane hrvatske granice.

Svatko tko se pobliže želi upoznati s radom Vicepostulature i pročitati predavanja sa simpozija može to postići posjetivši portal pobijeni.info.

 

Immediately after the Saint. Mass began as lectures at the symposium. First held fra Ante Maric, a member of the Commission Vicepostulature collection and research materials. He spoke about the "state of the Herzegovinian Franciscan Province of action during the postwar period in the Second World War." After it occurred at the prof. PhD. Definis Gojanović and doc. PhD. Davorka Sutlović. Their theme was "Forensic Medicine and the Second World War, with special reference to the slain Franciscans." Together with their colleagues, they are, otherwise, 30 December 2005., the Department of Forensic Medicine University Hospital Split, identify Fra Melhiora Prlic. This is the first victim of a World War II identified through DNA test in the former Yugoslavia. The third lecture was given by Kožul Pero, head of the Commission to mark the grave sites and editing of the Second World War and post-war period in the municipality of Siroki Brijeg. He spoke about the work of this committee through the passage of time.


Judging by the faces and the statements of those present symposium was a great success. They came closer in touch with the work Vicepostulature and better understand the monks and the people killed in World War II and the postwar period have not been forgotten, despite the neglect and undemocratic behavior of the authorities on both sides of the Croatian border.
Anyone who wants to be closely acquainted with the work Vicepostulature and read lectures from the symposium to be achieved by visiting the portal www.pobijeni.info.