ODRŽANA 43. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

0

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Zaključkom je prihvaćena inicijativa Općinskog načelnika prema Županiji Zapadnohercegovačkoj za besplatan prijevoz učenika u osnovnim i srednjim školama. Predlaže se da se Županija uključi u plaćanje troškova prijevoza u onom dijelu koji plaćaju roditelji.

Razmatrana je i usvojena inicijativa o poduzimanju aktivnosti za efikasnije obavljanje komunalnih djelatnosti, vijećnici su dobili informaciju o mjerama zaštite čovjekove okoline na području općine Široki Brijeg, informaciju o radu mjesnih zajednica i o izborima u mjesnim zajednicama.

Vijećnici su dobili Izvješće o radu Općinskog vijeća za 2007. godinu. Usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne ugovorene građevinske cijene za 2007. godinu, kao i Odluka o utvrđivanu prosječne konačne građevinske cijene iz 2007. godine. Donesena su tri rješenja o dodjeli na korištenje građevinskog zemljišta.

Danas je prisegu dala i nova vijećnica Marija Mabić koja je došla na mjesto vijećnice HDZ-a Ruže Sopta koja je dala ostavku zbog sukoba interesa.


www.sirokibrijeg.ba