ODRŽANA JAVNA DRAŽBA ZA UGOSTITELJSKI OBJEKT RESTORAN BORAK – 11,5 mil KM

ODRŽANA JAVNA DRAŽBA ZA UGOSTITELJSKI OBJEKT RESTORAN BORAK – 11,5 mil KM

ODRŽANA JAVNA DRAŽBA ZA UGOSTITELJSKI OBJEKT RESTORAN BORAK – 11,5 mil KM

0

U ovršnoj stvari tražitelja ovrhe Općine Široki Brijeg zastupane po punomoćniku Općinskom javnom pravobraniteljstvu Široki Brijeg protiv ovršenika „Borak" d.o.o. Široki Brijeg zastupanog po punomoćniku Plamenku Ćustoviću odvjetniku iz Sarajeva i Dinku Nenadiću odvjetniku iz Širokog Brijega radi naplate novčane tražbine, prodajom nekretnina, u zgradi Općinskog suda u Širokom Brijegu, 18. kolovoza 2008. godine, održana je po nalogu Općinskog suda Široki Brijeg (broj: 064-0-Ip-07-000 172 od 2.7.2008. godine) Javna dražba za prvu prodaju nekretnine ovršenika i to:

borak_restoran
Označenu kao k.č. 288/63 upisanu u zk. ul. 2316 k.o. Lise – elektronski zk. ul. 577 k.o. Lise, po staroj izmjeri, koja nekretnina odgovara k.č. 2284/2 k.o. Lištica po novoj izmjeri površine 7.960 m2 u naravi ugostiteljski objekt restoran „Borak" sa uređenim okolišom, smješten na lijevoj obali rijeke Lištica uz samo vrelo utvrđene vrijednosti od 3.427.000,00 KM.

Sud je s početkom u 9 sati i 28 minuta objavio početak javne dražbe.
Nakon objave početka javne dražbe ponuđač „Oskar" d.o.o. Široki Brijeg za nekretninu je ponudio 1.715.000,00 KM.


Ponuđač Miljenko Prskalo u 9 sati i 33 minute je ponudio 2.000.000,00 KM, zatim Oskar d.o.o. u 9 sati i 34 minute nudi 2.100.000,00 KM. Učesnik na dražbi Miljenko Prskalo u 9 sati i 36 minuta nudi 2.150.000,00 KM.

Učesnik na dražbi Oskar d.o.o. u 9 sati i 37 minuta nudi 2.300.000,00 KM. Učesnik na dražbi Vlado Ivanković u 9 sati i 39 minuta stavlja ponudu 10.000.000,00 KM. Učesnik na dražbi Ivan Šakota u 9 sati i 40 minuta stavlja ponudu 11.000.000,00 KM.

Učesnik na dražbi Miroslav Crnjac u 9 sati i 42 minute stavlja ponudu 11.500.000,00 KM. U 9 sati i 53 minute je zaključena dražba nakon stavljene ponude od 11.500.000,00 KM, jer po isteku od 10 minuta nitko nije stavio povoljniju ponudu.

Nakon toga Sud sačinjava

LISTU PONUÐAČA
1. Miroslav Crnjac iz Širokog Brijega, JMBG 0801969152404, s ponudom od 11.500.000,00 KM

2. Ivan Šakota iz Širokog Brijega, JMBG 0611980152382, s ponudom od 11.000.000,00 KM

3. Vlado Ivanković iz Širokog Brijega, JMBG 0109967152384, s ponudom od 10.000.000,00 KM

Nakon utvrđene liste ponuđača, Sud donosi:

ZAKLJUČAK

Nekretnina
označena kao k.č. 288/63 upisanu u zk. ul. 2316 k.o. Lise – elektronski
zk. ul. 577 k.o. Lise, po staroj izmjeri, koja nekretnina odgovara k.č.
2284/2 k.o. Lištica po novoj izmjeri površine 7.960 m2 u naravi
ugostiteljski objekt restoran „Borak", PRODAJE SE

Miroslavu
Crnjcu iz Širokog Brijega, JMBG 0801969152404, za kupoprodajnu cijenu
od 11.500.000,00 KM. Nalaže se kupcu da u roku od 30 dana na depozitni
račun ovog Suda broj: 306280000005194, koji se vodi kod Hypo-Alpe-Adria
Bank, uplati kupoprodajnu cijenu od 11.490.000,00 KM, u protivnom će se
poništiti ovaj zaključak o prodaji.

Punomoćnik tražitelja ovrhe
prigovara vođenju ovog postupka iz razloga što su povrijeđene odredbe
članka 85. stava 1.8. Zakona o ovršnom postupku. Punomoćnik ovršenika
smatra da nema povreda u vođenju postupka, te da su u cijelosti
ispunjeni svi uvjeti iz članka 85. za prodaju i održavanje prve javne
dražbe.