OKVIR ZA PREGLED MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA

OKVIR ZA PREGLED MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA

OKVIR ZA PREGLED MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA

0

POZIV ZA UKLJUČIVANJE U PROCES JAVNIH KONSULTACIJA

globe_ekoU okviru pripreme Projekta poboljšanja dostupnosti sredstava za mala i srednja preduzeća koji će finansirati Svjetska banka, obavještavamo javnost da je prema smjernicama Svjetske banke potrebno usvojiti Okvir za pregled mjera zaštite okoliša za Projekt. U predloženom Projektu moguće je jedino finansirati preduzeća niskog i srednjeg rizika za okoliš. Kao preduslov za odobravanje, svaki projekt Svjetske banke mora imati Okvir sa definiranim procedurama i uslovima za proces pregleda zaštite okoliša za sve aktivnosti koje će se finansirati, a smjernice Banke ukazuju na to da svaki ovakav Okvir treba proći proces javnih konsultacija.

Objavljivanjem na web stranici, nacrt navedenog Okvira je dostupan javnosti i nudi se kao polazište za proces javnih konsultacija. Napominjemo da će u narednom periodu biti održan najmanje jedan javni skup na ovu temu.

 

Da bi održali tempo pripreme Projekta, molimo sve zainteresirane subjekte da se uključe u proces javnih konsultacija i da svoje komentare na nacrt Okvira dostave najkasnije do 10. septembra 2009. godine na e-mail info@fmf.gov.ba ili na adresu

Federalno ministarstvo finansija-financija
Mehmeda Spahe 5
71000 Sarajevo

Dostavljeni komentari bit će ugrađeni u nacrt Okvira, nakon čega će biti objavljen i finalni dokument tog Okvira. Naš cilj je da se finalni dokument Okvira verificira kroz proces javnih konsultacija kako bi se pravovremeno osigurala transparentnost i odgovornost svih učesnika u Projektu, kao i drugih zainteresiranih subjekata.