Home Art Osunčani gradovi Ivane Ćavar
Ulica u jutro, 2014., ulje na platnu, 80x70 cm
Osuncani_grad_2014_ulje_na_platnu_80x90_cm
Na_putu_za_Betlehem_2014_ulje na platnu_Ivana_Cavar
Krajolik, 2014., ulje naplatnu, 90x80 cm
Krajolik, 2014., ulje na platnu, 95x80 cm
Krajolik, 2014., ulje na platnu, 95x80 cm (4)
Krajolik, 2014., ulje na platnu, 95x80 cm (3)
Krajolik, 2014., ulje na platnu, 95x80 cm (2)
Krajolik, 2014., ulje na platnu, 90,5x100 cm
Krajolik ,2014., ulje na platnu, 95x80 cm
Jutro, 2014., ulje na platnu, 71,5x66 cm
Jutarnja_setnja, 2014., ulje na platnu, 90x80 cm
Jedan grad, 2014., ulje na platnu, 130x55 cm
Jedan grad, 2014., ulje na platnu, 130x55 cm (2)
Jedan dan u kolovozu, 2014., ulje na platnu, 80x90 cm
Imaginarni grad, 2014., ulje na platnu, 80x70 cm
I_Cavar_Krajolik_Ivana_Cavar_2014_ulje_na_platnu_90x80 cm - Copy

Osunčani gradovi Ivane Ćavar

0

Grad je strukturirani prostor, kojega oblikuje čovjek, a onda taj isti urbani milje interaktivno i proaktivno oblikuje čovjeka; njegovu svijest, njegovu mentalnu strukturu, njegovo ponašanje i djelovanje, njegov život svagdanji.

Živimo u svijetu nezdravih urbanih betonskih i pleksi-čeličnih konglomerata, otuđeni u mravinjacima, koji nam nameću/doziraju stresni tempo i nelagodu. Načičkani soliteri i neodmjereni tržni centri nam zaklanjaju sunce i modeliraju sve manje eststki i prirodno centriranu percepciju prostornog miljea.

 

Ivana Ćavar nam pak na svojim uljanim platnima, Hundet Wasserovski, nudi imaginarne gradove u čistoj boji i u najblještavijem svijetlu i sijaju.To su sigurnim namazima i potezima prelijepo eststizirane strukture, koje se pojavljuju kao realne utopije. Ivanini gradovi dalkeo prevazilaze arhitektonsko-urbanističke posavke o arhitekturi zemlje, vode, sunca, zraka. To je kozmička arhitektura i urbana struktura okrenuta nebu, svetome, nedostižnome, sveznajućem „savršenom biću“, koje i od čovjeka traži da žari svijetlošču i da poštuje besprijekorno uređene odnose zvijezda na nebu i nebeskih tijela, koja u besćutnom i nepreglednom svemiru žive u ljubavi, pravednosti, dobroti i neprolaznosti.

 

Ivanina platna jasnim odabirom svake boje, sturkture i poteza ukazuju na sistem beskonačnih mogućnosti nijansi svake boje ponaosob. Ona nam daje boje osunčane životnom svijetlošću mediteranskog sunca, gdje su one i de facto „najjače“.  U zamišljenim i slikarski briljantno naslikanim gradovima Ivane Ćavar su bojom vidljive nama nečujne freknvece titrajućeg svemira, neopisivi sklad i harmonija zvukova titrajućih atoma i grandiozmih nebeskih tijela, koja ih oponašaju i slijede. To su brojevi i ingeniozne matematičke operacije, koje Božijom točnošću dopiru do svake duše, do svakog čovjeka, koji neumitnom profanošću osiromašene svakodnevnice na zna da ih dekodira i prepozna i da sebe vidi kao dio svega i sve Božansko i humano u sebi samome.

 

I kao što možemo govoriti o gradovima na vodi, u dolinama, na obalame rijeka, na brežuljcima i plalninama, tako nam ovu tipologizaciju Ivana Ćavar obogaćuje sa svojim svijetlećim božanskim gradovima, koji koliko god su utopistični, toliko su mogući i realni.

To su gradovi za humanijeg, prosvijetljenijeg i ničim nepodijeljenog očovječenog čovjeka, lišenog sopstvenog ega, čiji je pogled uprt u svadruga i drugačija ljudska bića kao u jedan supstrat Zemljana.

 

Izložene slike u ciklusu imagirnarnih gradova, koji osim vrhunskog zanatskog aspekta nudi Ćavareva (pretakanjem materije, oblika, zvuka, brojeva i matematičkih operacija u čiste boje, koje retroaktivnom sinestezijom oplemenjuju i aktiviraju sva čula) pokreću i  intuitivno, šesto čulo u spoznaji nužnosti kozmičke harmoje Nature naturate i nature naturans.

(povodom Izložbe „Imaginarni rukopisi“, Galerija Roman Petrović, Sarajevo, 20.11.14.)

Prof. Dr Besim Spahić