Povećana školarina za studente koji studiraju uz potporu ministarstva

Povećana školarina za studente koji studiraju uz potporu ministarstva

Povećana školarina za studente koji studiraju uz potporu ministarstva

0

thumb_justice-delayed-and-deniedStudente Pravnog fakulteta sveučilišta u Mostaru danas je zatekla vrlo teška odluka fakultetskog vijeća. Vijeće je donijelo odluku da će se školarine za studente koji studiraju uz potporu ministarstva ogromno povećati. Možemo zaključiti da iz godine u godinu studenti se nalaze u sve težim situacijama.
Povećavanje školarine sigurno niti jednom studentu ili njihovom roditelju ne dolazi kao ugodna vijest. Studenti nisu ni mogli zamisliti da će jednoga dana morati plaćati upisninu od 1000 KM za jednu školsku godinu.

Sveučilište u Mostaru funkcionira na principu da ga financiraju županijska ministarstva s hrvatskom većinom ali izgleda – da to odavno ne funkcionira.

Da ove riječi "potpora ministarstva" budu realizirane u stvarnosti, a ne samo na papiru tražimo osnovno; ono što smo zaslužili, a prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima članku 2. protokola br.1. pripada nam to pravo, pravo na obrazovanje. No s razlogom se pitamo, kome je to obrazovanje namijenjeno, je li to postala privilegija bogatih!?

Također apeliramo i na rektorat da izvrši što veći utjecaj na
političke predstavnike kako bi Sveučilište prestalo biti razlogom sitnih
političkih prepucavanja, kako bi se mogao osigurati kontinuiran i
kvalitetan rad jer kad se ugasi
znanje jednom narodu ugasit će mu se i
budućnost, navodi se u priopćenju Studentskog zbora Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru.