Povrat imovine franjevcima

Povrat imovine franjevcima

Povrat imovine franjevcima

0

fra_steko_sevo_barbaricLjubuški -Temeljem članka 121. Statuta Općine Ljubuški, a povodom zahtjeva Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM sa sjedištem u Mostaru, Općinsko vijeće Ljubuški na XXVI. sjednici održanoj 27. ožujka 2015. god. prema trenutnim mogućim pravnim propisima donijelo je odluku o povratu nekretnina

u obliku privremenog korištenja na području ljubuške općine koje su komunisti svojevremeno oduzeli Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji.

Ova odluka odnosi se na Donju ogradu, Huremovaču, Baščinu i Dom (Sv. Ante).

Ostale nekretnine koje se nalaze na područuju Općine Ljubuški, za koje je Hercegovačka franjevačka provincija podnijela zahtjev za povrat, bit će vraćene nakon stjecanja zakonskih uvjeta.

Dana, 1. travnja 2015. godine, u prostorijama Provincijalata hercegovačkih franjevaca, fra Miljenko Šteko, provincijal, i fra Ivan Ševo, vikar Provincije, primili su gosp. Nevenka Barbarića, načelnika općine Ljubuški sa suradnicima, koji im je tom zgodom uručio zakonsko rješenje o povratu nekretnina.

Ovo rješenje plod je jednoglasne odluke vijećnika ljubuške općine.

Uz to valja napomenuti da je općina Ljubuški prva u Hercegovini koja je tako nešto značajnog i velikog za franjevce učinila.

Fra Miljenko, provincijal, srdačno je zahvalio u ime Provincije načelniku Barbariću i svim vijećnicima općine Ljubuški na ovoj demokratskoj i pošteno izglasovanoj odluci, jer je na taj način djelomično ispravljena velika nepravda koju je ovoj redovničkoj Zajednici nanijela komunistička vlast pedesetih godina prošlog stoljeća; to se najbolje iščitava iz sljedećih činjenica: brojne ljudske žrtve (ubijeno 66 braće), gušenje svih odgojnih institucija (sjemenište na Širokom Brijegu, novicijat na Humcu, teologija u Mostaru), zatim dugogodišnje zatvorske kazne brojnoj nevinoj braći, te oduzimanje 90 posto nekretnina u vlasništvu Provincije. Upravo su te površine bile jako važne za cjelokupni život i odgoj tadašnjeg redovničkog podmlatka, jer su one bile izvor potrebnog kruha (to su bile žitnice).

Ovom zgodom fra Miljenko je u ime svoje i u ime Uprave zahvalio i fra Ivanu, vikaru, koji je u ime Provincije duže od godinu dana uporno i više puta obilazio općine i njihove mjerodavne institucije u Hercegovini (Mostar, Ljubuški, Široki Brijeg, Grude, Tomislavgrad i Konjic) kako bi kroz više susreta i radnih sastanaka dogovorio put i način vraćanja oduzetih nekretnina…

Uskoro se očekuju isti koraci i iste odluke i onih općina u Hercegovini u kojima se dogodila identična nasilna poslijeratna otimačina zgrada i nekretnina u istom vremenskom periodu.
vrelo: franjevci-info.com