Raspisan natječaj za upis na Akademiju

Raspisan natječaj za upis na Akademiju

Raspisan natječaj za upis na Akademiju

0

 

Foto:  Masija

Temeljem odluke Nastavnog vijeća Akademije likovnih umjetnika na Širokom Brijegu sveučilišta u Mostaru, Akademija je raspisala natječaj za upis studenata na I. godinu na Akademiji akademskoj godini 2005./06. i upis polaznika na poslijediplomski studij "Ars secra» na akademskoj godini 2005./06. Za upis studenata potrebno je prijaviti se u tajništvo Akademije od 27. lipnja do 11. srpnja 2005. (osobno ili poštom), priložiti svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom školovanju, rodni list ne stariji od šest mjeseci, mapu crteža koja ne može biti manja od 70×100 cm i koja mora sadržavati najmanje 30 radova i uplatu 50 KM za administrativne troškove.

Za upis polaznika na poslijediplomski studij potrebno je prijaviti se u tajništvo akademije od 27. lipnja do 11. srpnja 2005. (osobno ili poštom), priložiti diplomu o završenoj akademiji likovni umjetnosti (slikarski odjel), rodni list ne stariji od šest mjeseci, katalog izložbi, fotografije najmanje pet slika (dimenzija 12×18) ili slajdove najmanje pet slika i uplatu 50 KM za administrativne troškove.

Za sve dodatne informacije možete se kontaktirati na telefon: 039/705-238 od 9 do 15 sati svakog radnog dana. (V.R. – Večernji list)