ŠIROKI BRIJEG I SLUŽBENO POSTAO GRAD

ŠIROKI BRIJEG I SLUŽBENO POSTAO GRAD

ŠIROKI BRIJEG I SLUŽBENO POSTAO GRAD

0

ŠIROKI BRIJEG – Usvajanjem Privremene statutarne odluke na 22. sjednici Gradskog vijeća, Široki Brijeg je postao GRAD.

Prema ovoj odluci Gradska tijela vlasti su Gradsko vijeće i Gradonačelnik, a odluka će važiti do donošenja Statuta Grada Širokog Brijega.

Nakon sjednice Gradskog vijeća na ulazu u zgradu Gradske uprave gradonačelnik Miro Kraljević i predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić otkrili su ploče s natpisima Grad Široki Brijeg. „Ovo je još jedan od važnih datuma za Široki Brijeg. Široki Brijeg je zaslužio status Grada jer smo dugo godina administrativno, duhovno, gospodarsko, kulturno i športsko središte naše županije, ali i šire. Za sada nam financijski to neće puno značiti, ali nećemo imati niti nekakvih velikih troškova, te neće biti novih zapošljavanja. Ali, nadam se da će nam proglašenjem grada biti olakšan pristup EU fondovima, a i da će Široki Brijeg biti privlačniji za nove investicije, a samim tim su i veće mogućnosti zapošljavanja. Koristim prigodu, da još jednom čestitam svim građankama i građanima Širokog Brijega i poručujem im da žive za svoj grad i da zajedno radimo na njegovoj dobrobiti kako bi Široki Brijeg bio još bolji“, izjavio je, nakon svečanog otkrivanja ploča s natpisom Grad Široki Brijeg, gradonačelnik Miro Kraljević. „Procedura oko proglašenja Grada Širokog Brijega pokrenuta je prije godinu i pol donošenjem Odluke o pokretanju postupka proglašenja Općine Široki Brijeg gradom, a završena je današnjom Privremenom statutarnom odlukom o proglašenju Grada Širokog Brijega. Ovo je veliki dan za Široki Brijeg, ali i priznanje koje trebamo mi u Gradskim tijelima vlasti i opravdati“, rekao je predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić
Ustavni temelj za donošenje Zakona o Gradu Široki Brijeg sadržan je u odredbi članka 5. Ustava FBiH i u odredbi članka 5. stavka 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09) gdje je propisano da se grad predstavlja kao sjedište kantona/županije, čime su ispunjene zakonske pretpostavke za donošenje Zakona o uspostavljanju Grada Široki Brijeg.

Općinsko vijeće Širokog Brijega je na svojoj 9. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. usvojilo Odluku o pokretanju postupka proglašenja Općine Široki Brijeg gradom. Potom je na sjednici Vlade FBiH održanoj 12. prosinca 2013. utvrđen i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku upućen zakon kojim se Općina Široki Brijeg, te općine Bihać, Tuzla i Zenica uspostavljaju kao gradovi.
Javna rasprava o Prijedlogu zakona o Gradu Široki Brijeg, održana je 6. lipnja 2014.
Zakon o Gradu Široki Brijeg je usvojen od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma održanoj 24. srpnja 2014. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 18. srpnja 2014. godine.
Zakon o Gradu Široki Brijeg objavljen je u Službenim novinama FBiH broj 80 od 1. listopada 2014. Općinsko/Gradsko vijeće Širokog Brijega je na svojoj 22. sjednici održanoj 19. studenoga 2014. usvojilo Privremenu statutarnu odluku prema kojoj se dosadašnja Općina Široki Brijeg proglašava GRADOM.

izvor sirokibrijeg.ba