Sjednica predstavničkog doma P F BiH

Sjednica predstavničkog doma P F BiH

Sjednica predstavničkog doma P F BiH

0

PARLAMENT Federacije BiH

– predstavnički dom                       – dom naroda      

Predstavnički dom parlamenta F BiH

26. sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH održati u utorak i srijedu, 27. i 28. oktobra 2009. godine, u 10.00 sati. Za 26. sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

Prijedlog amandmana na Ustav FBiH,
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima – hitni postupak,
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predlagač: Klub poslanika SDP-a – hitni postupak,
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi – skraćeni postupak,
Prijedlog zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji,
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka,
Prijedlog zakona o veterinarstvu,
Prijedlog odluke o nabavci stana za potrebe Vlade FBiH,
a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske investicione banke za Projekat Koridor Vc – prva faza – sjever,
b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Evropske investicione banke za Projekat Koridor Vc – prva faza – sjever,
c) Nacrt ugovora o finansiranju između Evropske investicione banke i BiH i FBiH na Koridoru Vc – prva faza – sjever,
d) Informacija o kreditu Evropske investicione banke za Projekat Koridor Vc – prva faza – sjever
Izvještaj o radu Komisije za koncesije FBiH za 2008.,
Godišnji izvještaj za 2008. i polugodišnji izvještaj za 2009. Ombudsmena FBiH,
Obračun sredstava u zdravstvu u FBiH za 2008.,
Informacija o gospodarenju šumama u FBiH i planovi gospodarenja šumama za 2009.,
Informacija o implementaciji razvojnih projekata u FBiH u 2008.
Usaglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u
domovima Parlamenta FBiH,
Izbori i imenovanja.

HRVATI u domu naroda parlamenta federacije BiH1.
1. ABDIĆ-JELENOVIĆ ELVIRA
2 . ASIĆ ŽELJKO
3 . BANDUR MILENKO
4 . BILIĆ ANTO
5 . BRADARA LIDIJA
6 . BUDIMIĆ ZORAN
7 . ĆULAP NADA
8 . JUKIĆ PERO
9 . KOMŠIĆ IVO
10. KREŠIĆ STJEPAN
11. MIKULIĆ ANÐELKO
12. PERIĆ JOSIP
13. SUČIĆ MISLAV
14 .TADIĆ IVO-IVA
15. VIDOVIĆ RADOJE
16. VIDOVIĆ TOMO
17. ZOVKO LJUBO

 


Prema Ustavu, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kao najviše zakonodavno tijelo, ima dvodomnu strukturu i sastavljen je od Predstavničkog doma i Doma naroda.