Slika dana – Borak – Lištica

Slika dana – Borak – Lištica

Slika dana – Borak – Lištica

0

 

ostaci roštilja, nizvodno od izvora

ispod mosta, simbola Borka, rijeka Lištica, Široki Brijeg