Spašavanje ribe u rijeci Lištici II

Spašavanje ribe u rijeci Lištici II

Spašavanje ribe u rijeci Lištici II

0

thumb_pastrve_za_analizuŠiroki Brijeg – Zbog vrlo niskog vodostaja rijeke Lištice riblji fond je ugrožen. Društvo sportskih ribolovaca uspjelo je prebaciti jedan dio ribe na mjesta gdje rijeka još za sada nije ugrožena.

Možemo konstatirati da je rijeka Lištica zagađenija nego ikada, jer na mjestima gdje dolazi i ono malo vode riba ugiba zbog velike koncentracije fekalija.
Trebamo se zapitati da li je ugrožen samo riblji fond ili smo ugroženi i mi sami zbog nemarnosti stanovništva i ostalih koji bi trebali voditi brigu o vodi i ljudima koji žive u ovome gradu.

Društvo Sportskih Ribolovaca je trenutno obustavilo ribolov na rijeci dok rijeka ne poraste.


F. Š.