Home Tag "aluminij u vodi"

Ispitivanje vode

Široki Brijeg- Zagadjenje vode današnji je sve češći problem i pojava. Deponiranje smeća i opasnih materijala uz rijeke stvar je kulture, kućnog odgoja ali i kriminala. Donosimo tekst sa zavoda Andrije Štampara šta se sve analizira kod vode prije puštanja u konzumiranje.

Izvori vode, aluminij, otpad, lijekovi

Pogledajte u dokumentu činjenice o prisutnosti aluminija u ljudskom organizmu. Koje količine su dozvoljene, koje komplilkacije i bolesti mogu nastati, donosi Svjetska zdravstvena organizacija.