Home Tag "hercegovina povijest"

Katarina Kosača video minijatura

Kraljica Katarina Kosača Teška i tužna priča o bosanskoj kraljici koja je izbjegla iz Hercegovine u Rim. Sahranjena je u tadašnjoj službenoj crkvi rimske općine Aracoeli, u središtu Rima.