Home Tag "kontrola vode"

Izvori vode, aluminij, otpad, lijekovi

Pogledajte u dokumentu činjenice o prisutnosti aluminija u ljudskom organizmu. Koje količine su dozvoljene, koje komplilkacije i bolesti mogu nastati, donosi Svjetska zdravstvena organizacija.