Home Tag "narona"

Povratak kipova u muzej Narone

Vid, 17.ožujka 2007. (foto Vicko Marušić)   U muzej Narone stiglo je sedam od ukupno 16 antičkih kipova pronađenih u arheološkim iskapanjima 1996. Nakon restauracije u Arheološkom muzeju u Splitu, kipovi su bili izloženi u Splitu od 4.V-15.VI 2004.g., Oxfordu 6.VII-17.X 2004.g., Barceloni 4.XI. 2004.-30.I 2005.godine, Vatikanu 22.2.-18.5.2005 te Zagrebu od 16.6. – 31.12.2005.godine. Sad je […]