PREDSTAVLJAMO
Home Tag "rijeka Lištica"

Hering obnavlja akvadukt u Borku

Široki Brijeg – U sklopu “Projekta razvoja sustava za navodnjavanje u FBiH”, a nakon održane javne rasprave na temu „Projekt razvoja navodnjavanja za podprojektno područje Mostarsko blato“ i predstavljanja dokumenata „Plan upravljanja okolišem” i „Društvena procjena projekta razvoja navodnjavanja u BiH”, započele su pripremne radnje na sanaciji i rekonstrukciji akvadukta u Borku u Širokom Brijegu […]

Pobjedio u utrci sa pokvarenim biciklom – TONI ODAK

SAZNAJ VIŠE
AKCIJA