Home Tag "siroki pozar"

Ne palite travu, korov i drugo

Mokro – Ne palite travu i korov ako niste u stanju ugasiti vatru. Vjetar napravi od male vatre nekontrolirani požar. Na slici početak požara, selo Mokro, dalekovod od 300 kV u dimu.