Home Tag "štrajkradnikaradija"

Najveći medij Hrvata u BiH, Radio HB, stupio u štrajk upozorenja

 memory subhead: Sjeća se ko EROTEL-a? Danas na pet minuta, od 11.55 do 12 sati, signal Radija Herceg-Bosne, najvećeg medija Hrvata u BiH, utihnuo na svih deset frekvencija diljem BiH i susjedne Hrvatske – od Neuma, Stoca, preko Mostara, središnje Bosne i Posavine, do Dalmacije i Slavonije. Iz studija se mogla “čuti” samo – tišina. […]