Home Tag "tanja tatomirović"

Korisno: Komunikacija u krizi

Što uciniti kada nam se dogodi krizna situacija? Kako reagirati i smiriti situaciju? Kako se ponasati prema oštećenima u kriznoj situaciji? Kako se postaviti prema medijima i on-line zajednici? Kako napraviti plan rjesavanja krize i plan komunikacije u kriznoj situaciji?