Home Tag "vran blidinje risovac"

Nekretnine na Vranu

Široki Brijeg – Tomislavgrad – Pozivaju se građani Širokog Brijega koji posjeduju nekretnine na području katastarske općine „Vran“ da sudjeluju u postupku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, koje će se provesti u vremenu od 27.07.2015. do 31.12.2015. u Općini Tomislavgrad. Javni oglas možete preuzeti OVDJE