Home Tag "zviždači"

Uskoro zakon o zaštiti prijavitelja korupcije

Uspostava zakonskog i institucionalog okvira za zaštitu prijavitelja korupcije (uzbunjivača) u BiH, pretpostavke su za efikasniju borbu protiv ove društvene pošasti. O tome, uz ostalo, svjedoče podaci prema kojima 43 posto slučajeva korupcije bude detektirano zahvaljujući uzbunjivačima – piše Fena.ba