ten years after – MATURA 4a

ten years after – MATURA 4a

ten years after – MATURA 4a

0

 

Samo za ekipu !!

Razred IVa ekonomske struke nakon 10 godina opet na okupu. Razrednik Slavo Pinjuh okupio je skoro sve učenike na sat razrednika. Maturska zabava koja je trebala biti 1992. godine nije održana zbog rata, te je zbog toga ovaj susret bio poseban za sve. Slike…

 

 

 

 

07.06.2002. Široki Brijeg

Proslava desetgodišnjice mature razreda IVa ekonomske škole na Širokom Brijegu.

Razrednik – Slavo Pinjuh. Ovo su slike sa zapravo prve zabave maturanata ove generacije, jer 1992. godine zbog rata po prvi put u povijesti širokobriješke gimnazije nije odražana zabava maturanata.

ten years after…

(Nakon što kliknete na manju fotku, pojavit će se veća fotografija koja je prilagodjena za download na vaš pc te izradu u nekoj foto radnji.)

(Fotke su napravljene pod utjecajem bijelog vina pa tako i izgledaju.)

e mail: Ivo