To su moji korijeni – piše Tomo Raič

To su moji korijeni – piše Tomo Raič

To su moji korijeni – piše Tomo Raič

0

 

Donja Hercegovina

Ovo nisu grčka groblja, kako su mi kazivali, ni vlaška; nisu to ostaci bošnjačke kulture, već su to groblja mojih djedova. To su moji korijeni. A učili su me da sam tuđin na očevom pragu! Pokrenite opciju više i pogledajte groblje mojih djedova u Doljanima i moje korijene. više>> Donja Hercegovina