Trinaest godina od ‘tenkova u Pologu’

Trinaest godina od ‘tenkova u Pologu’

Trinaest godina od ‘tenkova u Pologu’

0

Trinaest godina od 'tenkova u Pologu'

Prve srpske barikade i pokušaji zauzimanja Mostara. Iz Mostara su prema Širokom Brijegu 7. svibnja 1991. krenuli tenkovi JNA, ali su ih u selu Polog zaustavili širokobriješki i drugi hercegovački Hrvati. Tadašnja JNA bila je uvjerena da Hrvati u zapadnoj Hercegovini imaju dosta naoružanja, a zapravo je nasuprot pedesetak tenkova bio automat ili dva, plus nešto lovačkih pušaka, rudače iz Boksita i šleperi 'Rabe' iz Obnove. Generali JNA tvrdili su da idu na vojne vježbe sa tenkovima, iako su u tenkovima i dr. oklopnim vozilima imali samo bojevu municiju.

Najvjerojatnije, da su u prvi mah prošli tenkovi bi bili razasuti po Zapadnoj Hercegovini, na svakom važnijem raskrižju 'ostao bi u kvaru tenk', i tako bi regija bila tiho okupirana. Koncem listopada 1991. četnici su helikopterskim desantom na Tomušu pokušali zauzeti selo Kruševo, ali su ih bez gubitaka u ljudstvu osujetili hrabri branitelji sela. Da je Kruševo zauzeto, Mostar bi se našao u okruženju srpskih snaga. Istu večer emitirana je vijest na BBC-u da je u Širokom Brijegu narod zaustavio moćne tenkove JNA.

Tenkovi JNA u Pologu

Široki Brijeg

copyrights: www.siroki.com 1991