U ŽUPI ŠIROKI BRIJEG 16.647 VJERNIKA

U ŽUPI ŠIROKI BRIJEG 16.647 VJERNIKA

U ŽUPI ŠIROKI BRIJEG 16.647 VJERNIKA

0

U 2015. godini župa Široki Brijeg imala je 4.516 obitelji i 16.647 vjernika.
1148c0c947ba828ea344776aa0a78f01_L

Kršteno 207 djece (u 2014. 257). Od toga je 113 muških i 94 ženske djece. Krizmano je 280 mladih. Prvu svetu pričest primilo je 214 djece. Na području župe pokopano je 148 pokojnika (godinu ranije 147). Od tog je broja 77 muškarac i 71 žena. U župi je umrlo još 20 osoba. Oni su pokopani u grobljima drugih župa. Vjenčano je 114 parova (u 2014. 95). Od toga ostaje na području župe živjeti 59 parova. Sve sklopljene ženidbe su između katolika.IMG_20160130_214929

U župi Kočerin kršteno je 48 djece. Od toga 27 ženskih i 21 muških. U 2014. godini kršteno je 27 djece. Umrlo je 39 osoba. Od toga 20 muških i 19 ženskih osoba. Vjenčan je 21 bračni par, a 2014. vjenčana su 23 bračna para. Pričešćeno je 40 djece. Prošle godine župa Kočerin je brojila 3.230 župljana (od ove godine nema podataka jer još nije završen blagoslov kuća).
Vrelo Sirokibrijeg.ba