Županiji ZH prijeti blokada: bez posla ministri i  2200 ljudi?

Županiji ZH prijeti blokada: bez posla ministri i 2200 ljudi?

Županiji ZH prijeti blokada: bez posla ministri i 2200 ljudi?

0

Široki Brijeg – Ako Vlada Zapadnohercegovačke županije uskoro ne osigura jamstvo koje je nužno za zaključenje sporazuma o plaćanju duga na rate, Porezna uprava Federacije BiH mogla ponovno blokirati račun proračunskim korisnicima u ovoj županiji, informacija je koju smo dobili od Porezne uprave.

Pokazalo se, naime, da s Poreznom nema šale. Početkom ove godine Porezna je blokirala račun određenom broju korisnika. Kada su čelni ljudi Županije shvatili da Porezna misli ozbiljno, uplaćen je jedan dio, točnije 105 tisuća maraka dužnih javnih prihoda. „Bilo im je to upozorenje, da proračunski korisnici koji imaju dugovanja po osnovi poreza i doprinosa ozbiljnije pristupe poduzimanju aktivnosti propisanih navedenim zakonskim i podzakonskim aktima u cilju plaćanja dužnih javnih prihoda, kazali su u Poreznoj.

‘Kap u moru'

No, s tim županija nije riješila svoje
probleme. Brojka od 105 tisuća samo je ‘kap u moru', ako se uzme u
obzir, a sveukupni dugovi proračunskih korisnika ZHŽ-a po osnovi
doprinosa iznose 13 milijuna maraka, piše današnji Dnevni list.

Iz
Porezne također doznajemo da je do sada od Vlade ZHŽ-a osigurano
jamstvo za oko 8 milijuna maraka, ali kako dugovanja iznose puno više,
potrebno je osigurati jamstvo za cjelokupni iznos duga da bi se mogla
podnijeti molba zaključenje sporazuma. Dok se to ne uradi, proračunski
korisnici, njih 2200, u ovoj županiji i dalje će živjeti u strahu zbog
moguće blokade računa koja bi značila neisplatu plaća.

Do kada će
biti tako, do sada nam nitko nije znao reći. Ministar financija ove
županije Rade Luburić nam je u nekoliko navrata kazao da je otplaćen
veliki dio duga, a spomenuo je i brojku od 3 milijuna maraka, iznos koji
su, navodno, uspjeli vratiti. No, iz Porezne nam nisu potvrdili tu
informaciju.

Nezadovoljstvo

Luburić je više puta isticao
kako je županija u velikim problemima zbog dugova od 46 milijuna maraka,
ali još nije pronađen način kako sanirati te dugove koji bi mogli
dovesti do bankrota županije i potpunog kolapsa.

Spomenuti iznos
od 46 milijuna maraka zapravo je plaća na razini jedne godine za 2200
proračunskih korisnika iz osnovnih i srednjih škola, Ministarstva
unutarnjih poslova, Uprave za inspekcijske poslove, Županijskog suda
Široki Brijeg, Skupštine Zapadnohercegovačke županije, Ministarstva
prosvjete, kulture i sporta, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne
skrbi,Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove itd.

Iz
Porezne naglašavaju kako se radi o vrlo osjetljivim poreznim obveznicima
gdje bi blokada računa mogla izazvati velike poremećaje u
funkcioniranju javnog života u ovoj županiji kao i nezadovoljstvo
zaposlenika, proračunskih korisnika.