Velika akcija čišćenja rijeke Lištice

Velika akcija čišćenja rijeke Lištice

Velika akcija čišćenja rijeke Lištice

0

Očistimo Lišticu

foto siroki.comDana 5. lipnja 2010.godine sa početkom u 10:00 sati, na nekoliko lokacija organizira se akcija čišćenja korita i obala rijeke Lištice. Akciju organizira udruga EKO-ZH u partnerstvu sa Odredom izviđača Široki Brijeg, Društvom športskih ribolovaca Borak, UPIT-om, Utvrdom vjetra i Framom Široki Brijeg.
Ova aktivnost je financirana kroz projekt udruge EKO-ZH „Podizanje ekološke svijesti" podržan od strane programa "Jačanje lokalne demokracije" (LOD) kojeg financira Europska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u partnerstvu sa Delegacijom Europske komisije u BIH, Ministarstvom pravde BiH, općinama i organizacijama civilnog društva (OCD) u BiH.
Čišćenje će biti organizirano u tri skupine na lokacijama Vrelo Borak do mosta u središtu grada, zatim od mosta do Benta te nizvodno od Benta.

EKO-ZH je članica Mreže Udruga Široki Brijeg koja je do sada pokrenula niz aktivnosti čišćenja i uređenja našeg grada. Javni prostor i prirodne ljepote su naša zajednička odgovornost, kao i potreba za zdravim i čistim okolišom.

PRIDRUŽITE SE I VI !!!


eko-zh