Zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje otpada

0

Potpisan Sporazum o financiranju Projekta za upravljanje čvrstim otpadom

thumb_display_recyclingZamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar financija i trezora Dragan Vrankić i direktorica Svjetske banke za jugoistočnu Europu i središnju Aziju Jane Armitage potpisali su 24.06.2009. godine u Sarajevu:

Sporazum o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj IDA,

Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD za Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom.

Iznos kredita je 40 milijuna US dolara od čega su IDA sredstva 15,0 milijuna USD i IBRD sredstva 25,0 milijuna USD. Alokacija kredita i zajma: Federacija BiH – 55 %; Republika Srpska – 45 %

Ukupna vrijednost projekta je 43,5 milijuna američkih dolara od čega IDA kredit 15,0 milijuna, IBRD zajam 25,0 milijuna, domaća kontribucija 3,5 milijuna koju osiguravaju entiteti razmjerno alokaciji kredita i zajma.

Prvobitno uključene općine u projekt su – Prijedor, Zvornik, Mostar, Goražde, Zenica i Livno, s tim da su obuhvaćene regije, kao i mogućnost uključenja novih općina. Završetak projekta je 2014 godine.

 

Uvjeti kredita su standardni IDA sa rokom otplate 20 godina, uključujući 10 godina grace perioda, a rok otplate zajma IBRD je 20 godina sa grace periodom osam godina.