Akademija likovnih umjetnosti Široki Brijeg

Akademija likovnih umjetnosti Široki Brijeg

Akademija likovnih umjetnosti Široki Brijeg

0

 

Još jedna generacija 'Andija Warhola' stvorena u akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu …. Jedinstveno je to da većina nadarenih i originalnih studenata ne želi biti poznata niti slavna …. Zapravo ne žele otići niti završiti najbolju likovnu akademiju u okolini ….  

foto Masija Eropix

Masija foto 2002.

akaDemija likovnih umJetnosti širOki brijeg 2002…..treĆa generacijA klasa !

 

Masija foto 2002.