ALU Široki Brijeg: Diplomski studij video montaža i režija, grafički dizajn…

ALU Široki Brijeg: Diplomski studij video montaža i režija, grafički dizajn…

ALU Široki Brijeg: Diplomski studij video montaža i režija, grafički dizajn…

0

Pravo upisa na diplomski studije video montaže i režije, grafičkog dizajna, slikarstva, kiparstva i grafike imaju pristupnici koji su završili preddiplomski studij likovnih umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, kao i na drugim srodnim institucijama u zemlji i inozemstvu, zatim preddiplomski studij grafičkog dizajna i preddiplomski studij video montaže i režije.

Također, studij mogu upisati i pristupnici koji su završili srodan sveučilišni preddiplomski studij iz područja umjetnosti, područja tehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti uz polaganje razlikovnih predmeta.


U  svrhu prijave za razredbeni postupak diplomskih studija studenti će trebati dostaviti:


1. Diplomu sa preddiplomskog studij i dodatak diplomi ili potvrdnicu i prijepis ocjena,
2. rodni list,
3. potvrdu o prebivalištu,
4. kopija osobne iskaznice,
5. dokaz o uplati troškova razredbenoga postupka u iznosu od 50 KM na račun 3381302271341628 kod UniCredit Bank, svrha uplate razredbeni postupak,
6. životopis.


Uz dostavljene dokumente studenti trebaju popuniti i predviđeni online obrazac prijave za studij na koji se prijavljuju.
Obrazac se nalazi na linku https://alu.sum.ba/dokumenti/Obrazac_prijave_na_natjecaj_za_upis_DIPLOMSKI_STUDIJ.doc
Prijave i dokumenti  zaprimat će se u dva termina:
– 1.7.2021. do 8. 7. 2021. godine
– 1. 9. 2021. – 8.9.2021. godine
Svi dokumente dostaviti na mail alu@sum.ba  u formatu fotografije ili pdf dokumenata putem app WETRANSFER, a studenti su dužni naknadno dostaviti i originale.
Razredbeni postupak za akademsku 2021./ 2022. godinu provest će se online.
Nakon što Povjerenstvo za pregled prijava kandidata za upis pregleda zaprimljene prijave, kandidati će biti obavješteni o ostalim detaljima vezanim za upis te terminima upisa u rujnu.
Detaljne informacije možete dobiti na mail alu@sum.ba

ALU on Instagram – video –
https://www.instagram.com/p/CPTA2jzJMX7
https://www.instagram.com/akademijalikovnihumjetnosti.sb/

vrelo foto video: ALU Široki Brjeg © 2021