PREDSTAVLJAMO
Home Vijesti Duvnjaci podižu spomenik ‘gastarbajteru’
Duvnjaci podižu spomenik  ‘gastarbajteru’

Duvnjaci podižu spomenik ‘gastarbajteru’

0
0
thumb_gastarbajterTomislavgrad – U Tomislavgradu u dvorani županijske skupštine održana 31.sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Na inicijativu Kluba vijećnika HDZ 1990 predložena je dopuna dnevnog reda s točkom "Očitovanje Općinskog vijeća Tomislavgrad o razrješenju ravnateljice OŠ Ivana Mažuranića i raspuštanju članova školskog odbora iste škole". Nakon što je usvojen izmjenjeni dnevni red i vijećničkih pitanja, vijeće je nastavilo svoj rad burnom i nadasve žustrom rapravom o razrješenju ravnateljice i rapuštanju školskog odbora OŠ "Ivana Mažuranića".
Četverosatna rasprava je rezultirala Zaključkom kojim se ne prihvaća rješenje ministrice Gordane Cikojević o razrješenju ravnateljice i školskog odbora od 21. rujna 2011. godine.
Vijećnici OV Tomislavgrad izglasali su i usvojili :


– Prijedlog Odluke o prenošenju na upravljanje i održavanje vodoopskrbnog sustava «Josip Jović» podsustav Roško Polje-vodosprema Stražnica i distributivnih cjevovoda s kućnim priključcima,
– Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb,
– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu trgovinskih i ugostiteljskih objekata,
– Prijedlog Odluke o postavljanju Spomenika duvanjskim gastarbajterima u Tomislavgradu,
– Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora O.Š.Stjepana Radića Prisoje o razrješenju ravnatelja O.Š. Stjepana Radića Prisoje,
– Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora O.Š.Stjepana Radića Prisoje o izboru i imenovanju ravnatelja O.Š.Stjepana Radića Prisoje( Tihomir Baković)
– Prijedlog Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Starački dom Tomislavgrad, o izboru i imenovanju ravnatelja JU Starački dom Tomislavgrad (Ilija Madunić)
– Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad o izboru i imenovanju ravnatelja JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad (Danijela Papić)
– Popuna stalnih radnih tijela,

Općinsko vijeće je informirano o izvršenju Proračuna, općine Tomislavgrad, za vrijeme od 01.siječnja do 30.lipnja 2011.godine,kao i o stanju sigurnosti PU-e i PP-e Tomislavgrad za 2010.godinu.Izvješća su izvještajne naravi i vijeće o istima ne glasuje.

http://www.tomislavgrad.gov.ba

SAZNAJ VIŠE
AKCIJA