Duvnjaci podižu spomenik  ‘gastarbajteru’

Duvnjaci podižu spomenik ‘gastarbajteru’

Duvnjaci podižu spomenik ‘gastarbajteru’

0

thumb_gastarbajterTomislavgrad – U Tomislavgradu u dvorani županijske skupštine održana 31.sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Na inicijativu Kluba vijećnika HDZ 1990 predložena je dopuna dnevnog reda s točkom "Očitovanje Općinskog vijeća Tomislavgrad o razrješenju ravnateljice OŠ Ivana Mažuranića i raspuštanju članova školskog odbora iste škole". Nakon što je usvojen izmjenjeni dnevni red i vijećničkih pitanja, vijeće je nastavilo svoj rad burnom i nadasve žustrom rapravom o razrješenju ravnateljice i rapuštanju školskog odbora OŠ "Ivana Mažuranića".
Četverosatna rasprava je rezultirala Zaključkom kojim se ne prihvaća rješenje ministrice Gordane Cikojević o razrješenju ravnateljice i školskog odbora od 21. rujna 2011. godine.
Vijećnici OV Tomislavgrad izglasali su i usvojili :– Prijedlog Odluke o prenošenju na upravljanje i održavanje
vodoopskrbnog sustava «Josip Jović» podsustav Roško Polje-vodosprema
Stražnica i distributivnih cjevovoda s kućnim priključcima,
– Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb,
– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu trgovinskih i ugostiteljskih objekata,
– Prijedlog Odluke o postavljanju Spomenika duvanjskim gastarbajterima u Tomislavgradu,

Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora
O.Š.Stjepana Radića Prisoje o razrješenju ravnatelja O.Š. Stjepana
Radića Prisoje,
– Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku
školskog odbora O.Š.Stjepana Radića Prisoje o izboru i imenovanju
ravnatelja O.Š.Stjepana Radića Prisoje( Tihomir Baković)
– Prijedlog
Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Starački dom
Tomislavgrad, o izboru i imenovanju ravnatelja JU Starački dom
Tomislavgrad (Ilija Madunić)
– Prijedlog Rješenja o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća JU Kulturno-informativni centar
Tomislavgrad o izboru i imenovanju ravnatelja JU Kulturno-informativni
centar Tomislavgrad (Danijela Papić)
– Popuna stalnih radnih tijela,

Općinsko
vijeće je informirano o izvršenju Proračuna, općine Tomislavgrad, za
vrijeme od 01.siječnja do 30.lipnja 2011.godine,kao i o stanju
sigurnosti PU-e i PP-e Tomislavgrad za 2010.godinu.Izvješća su
izvještajne naravi i vijeće o istima ne glasuje.

http://www.tomislavgrad.gov.ba