Fondacija Ruđer Bošković

Fondacija Ruđer Bošković

Fondacija Ruđer Bošković

0

NE, GOSPODO, NEĆETE GRADITI VAŠE LUKE NA PRIRODNOM REZERVATU NEUMA!!!


U Neumu je 22. i 23. listopada 2009. godine, u organizaciji Hrvatskog intelektualnog zbora u Bosni i Hercegovini, Sveučilišta u Mostaru i Općine Neum, održan okrugli stol ''Neum i zaleđe sutra''. Održano je više stručnih izlaganja iz različitih područja, a prije svega iz područja ekologije i turizma, zaštite okoliša, razvoja cestovne i pomorske infrastrukture, povijesnih događanja vezanih za Neum i zaleđe. i sl. Na temelju meritornih stručnih izlaganja i diskusija doneseni su sljedeći zaključci: 1. Potrebno je u potpunosti zaštititi jedinstveni hidrogeološki i ekološki sustav Neuma i zaleđa.

thumb_rb_donjahercegovina_neumHidrogeološke funkcije šireg zaleđa Neuma su velikim projektima već jako ugrožene i potrebno ih je revitalizirati, a time i spasiti veliko marikulturno bogatstvo prirodnog rezervata Neuma i šire okoline. O tome je potrebno širiti pozitivnu svijest te poticati osnivanje strukovnih udruga u vladinom i nevladinom sektoru sa sjedištem u Neumu; 2. Ne postoje nikakve prostorne, ekološke, pomorske, a niti bilo kakve druge pretpostavke za izgradnju bilo kakve luke u Neumu, kao niti za druge veće infrastrukturne objekte koji bi mogli imati negativni utjecaj na okoliš, što proizlazi i iz Projekta ''Južni Jadran'' koga su 60-tih godina prošlog stoljeća, nakon brojnih stručnih studija izradili i usvojili OUN, bivša država i republike Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. 3. Turizam je jedina gospodarska grana koja osigurava budućnost i prosperitet Neuma i njegovog zaleđa, što je 80-tih godina prošlog stoljeća utvrdio i Urbanistički zavod SR BiH izričito određujući da u Neumu "osnovna privredna orijentacija treba biti turizam".

 


Potrebno je spriječiti divlju izgradnju, a pogotovo potpuno beskorisnu apartmanizaciju i zamijeniti je s kvalitetnim hotelskim kapacitetima te na taj način osim gospodarskog rasta utjecati i na zaštitu okoliša; 4. Postojeći cestovni i pomorski promet su već sada na granici mogućeg i ne mogu se dalje povećavati. Svako dalje povećanje u potpunosti će ugroziti sadašnju turističku djelatnost i ostaviti Neum bez njegove turističke perspektive. Iz tog razloga potrebno je razmotriti mogućnost izmještanja cestovnih prometnica u bliže zaleđe; 5. Sveučilište u Mostaru će u roku od 6 mjeseci organizirati znanstveni simpozij sa istom tematikom ''Neum i zaleđe sutra'' te pozvati sve relevantne stručnjake iz zemlje i inozemstva da daju svoj doprinos ovoj problematici na znanstveno utemeljen način; 6.Sveučilište u Mostaru će razmotriti mogućnost osnivanja Pomorskog instituta i otvaranja studija pomorstva u okviru Sveučilišta u Mostaru sa sjedištem u Neumu. (Službeni tekst koga je HIZ i Sveučilište u Mostaru priopćilo nakon održanog okruglog stola "Neum i zaleđe sutra")

www.rb-donjahercegovina.ba